TenderDB.com

IKHTIAR FACTORING SDN. BHD.
Sebuah institusi kewangan faktoring patuh syariah yang telah diluluskan sepenuhnya dan diberi kebenaran oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). Selain menawarkan pelbagai penyelesaian kewangan faktoring, kami juga menawarkan kadar yang paling kompetitif yang boleh disesuaikan dengan keperluan dan kehendak perniagaan anda.

Pilih Garis Kredit Anda

Yuran Permohonan:

RM 1500.00

LIFETIME
Log masuk ke TenderDB untuk Memohon:
Whatsapp Untuk Bantuan (+60197034154)
*Tertakluk kepada semua dokumen sokongan yang dihantar.

PERKHIDMATAN TERMASUK

Perkhidmatan yang disertakan oleh Ikhtiar Factoring
Surat Sokongan Kewangan-i

Garis Kredit : RM 50,000
Surat Sokongan Kewangan-i (10x) : RM 500,000
Surat Sokongan Kewangan-i Credit Percuma : 0
Surat Sokongan Kewangan-i : RM 100 / Surat
Surat Sokongan Kewangan-i + CA Form : RM 250 / Surat

Surat Sokongan Kewangan diperlukan oleh kontraktor dalam membuat bidaan untuk tender. IFSB boleh menjadi penunjang utama kontraktor dalam aspek kewangan. Dengan Surat Sokongan dari IFSB, permohonan tender syarikat dan bidaannya akan membuat perbezaan besar dalam peluang untuk mendapatkan kontrak.
1. Membantu syarikat-syarikat yang menghadapi masalah kewangan, terutamanya syarikat permulaan.
2. Kontraktor memerlukannya untuk bidaan tender.
3. IFSB memberikan sokongan kewangan dan meningkatkan peluang kontrak.
4. Penyelesaian tersuai, kadar yang baik, kelulusan cepat.
5. Pasukan berpengalaman untuk nasihat kewangan dan penyelesaian pembiayaan.

Pemfaktoran / Pemfaktoran-i

Garis Kredit : RM 50,000.00
Surat Kredit-i (LC) :
Jaminan Bank (BG) :

Pembiayaan faktoring memastikan aliran tunai yang stabil, memberi manfaat kepada perniagaan di seluruh dunia. Ia sangat penting terutamanya bagi perniagaan kecil dan sederhana. IFSB menyediakan bantuan pakar dalam kawalan kredit dan perakaunan jualan, disesuaikan dengan keperluan perniagaan anda.

Dapatkan pembiayaan 80% atas invois atau kontrak, bermula dari RM 2,000. Akses dana segera untuk aliran tunai yang lebih baik. Yuran bermula dari 1% atas invois dan 9% setahun untuk bayaran awal

Soalan Lazim (FAQ)

Semua Soalan Lazim Ada Di Sini. Hubungi Kami Jika Anda Inginkan Lebih Penjelasan Atau Mempunyai Soalan Yang Lain..
More info at https://ikhtiarfactoring.com
Apakah jenis perkhidmatan yang anda sediakan?
Kami menyediakan pembiayaan modal kerja kepada syarikat-syarikat yang diberi kontrak atau projek oleh kerajaan atau agensi kerajaan, badan-badan berkanun dan GLC (contohnya Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan Petronas). Perkhidmatan yang kami tawarkan termasuklah:
  • Pemberitahuan Pemfaktoran Bai’ Ad Dayn
  • Pengesahan kemudahan (Surat Kredit)
  • Jaminan Bank/Kewangan Al-Kafalah
  • Surat Sokongan
  • Kami juga menawarkan perkhidmatan pembiayaan kontrak hujung ke hujung, iaitu dari peringkat tender sehinggalah penyerahan produk kepada kerajaan.
Apakah kelebihan pemfaktoran?
Pertama, fleksibiliti dan keberkesanan pemfaktoran sebagai instrumen pembiayaan kini semakin mendapat tempat di kalangan komuniti perniagaan di Malaysia dan dilihat sebagai alternatif kepada kemudahan perbankan biasa. Kedua, pertumbuhan ekonomi Malaysia yang berterusan telah membuka lebih banyak peluang perniagaan, terutamanya bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME). Syarikat-syarikat dalam kumpulan inilah yang sebenarnya merupakan sasaran dalam industri pemfaktoran, yang bertujuan untuk membantu mereka. Perlu diingat dan ditekankan bahawa pemfaktoran merupakan alat pembiayaan ringkas yang boleh digunakan selagi terdapat hutang tidak dihalang.

Pemfaktoran kini semakin dilihat sebagai sumber pembiayaan alternatif, serta sebagai cara yang lebih baik untuk menguruskan modal kerja. Kemudahan pemfaktoran mampu membantu syarikat secara strategik, terutamanya SME, untuk mengembangkan perniagaan mereka. Bagaimanapun, perniagaan tersebut sering mempunyai modal yang sedikit atau terhad, atau mempunyai kekurangan sokongan dari segi aset tetap. Oleh itu, bank tradisional selalunya keberatan untuk menyediakan pembiayaan dan hanya akan memberikan pembiayaan modal kerja yang terhad untuk syarikat-syarikat tersebut. Sebaliknya, syarikat pemfaktoran memainkan peranan sebagai pembiaya yang progresif untuk mengisi jurang yang tidak dapat dipenuhi oleh bank tradisional menerusi penyediaan akses yang lebih mudah untuk SME mendapatkan kemudahan modal kerja.
Adakah pemfaktoran berbeza dengan pinjaman bank?
Pinjaman bank adalah bersifat sangat terbatas dan hampir tidak bersesuaian dengan pertumbuhan jualan syarikat. Had kredit yang diberi pada hari ini hanyalah sesuai untuk jualan yang sebelumnya. Sebarang kontrak baharu yang diperolehi syarikat tersebut akan memerlukan penilaian yang memakan masa dan selalunya sebarang pinjaman sedia ada perlu diselesaikan sebelum pinjaman baharu dapat diberikan. Masalah kredit dengan CTOS /CCRIS / RAM BASIS seperti kad kredit, sewa beli atau pinjaman perumahan yang tidak dibayar secara automatik akan dilihat sebagai kelemahan pemilik perniagaan, walaupun amaun tersebut adalah kecil jika dibandingkan dengan kontrak yang diperolehi.

Sebagaimana yang diketahui umum, kontrak kerajaan adalah tidak tetap; dan pada masa yang sukar dan tidak menentu, ada kemungkinan masalah hutang peribadi akan timbul. Apabila pengarah dan pemilik syarikat mempunyai masalah dengan agensi pelaporan kredit, bank akan secara automatik menolak permohonan pinjaman syarikat tersebut. Syarikat pemfaktoran sebaliknya memainkan peranan sebagai pembiaya yang progresif untuk merapatkan jurang yang tidak dapat dipenuhi oleh bank tradisional dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada SME dalam mendapatkan kemudahan modal kerja.